نهایی سازی سفارش

  متاسفانه در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیک یا پرداخت در زمان تحویل مقدور نیست.لطفا اطلاعات خواسته شده را تکمیل و ارسال نمایید و پس از واریز وجه سبد خرید به شماره کارت زیر در بخش ارسال سفارش اقدام فرمایید .

  با توجه به قانون جدید اداره پست جمهوری اسلامی ایران در زمان پست بسته نیاز به کدملی گیرنده میباشد لذا در زمان تکمیل فرم لطفا کد ملی خود را وارد نمایید .

شماره کارت 6076-0755-3389-6104 بانک ملت بنام بابک احدی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
پست الکترونیک
تلفن همراه
کد پستی
آدرس دقیق
شماره فیش واریزی
تاریخ واریز وجه
پیغام شما
مایل به دریافت خبرنامه میباشم